О САВЕЗУ

СТАТУТ

На основу члана 1-194 Закона о спорту ( „Сл. гласник РС“, број 24/2011) и члана 44. Статута Општинског фудбалског савеза Богатић, Скупштина Општинског фудбалског савеза Богатић је на својој редовној седници одржаној дана 01.03.2012. године усвојила:       СТАТУТ ОПШТИНСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БОГАТИЋ     1. Опште одредбе   Члан 1.   Назив, седиште …

Pogledajte stranicu »